Kategoriler
Alışveriş Sepetiniz

Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

İşbu ön bilgilendirme formu (“Ön Bilgilendirme Formu”), SATICI'nın, SİPARİŞ VEREN/ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün veya ürünlerin (“Ürün veya Ürünler”) temini ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.  Hakların ve yükümlülüklerin belirlenmesinde 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği esas alınmıştır.
İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun kabul edilmesiyle birlikte ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

1.    TARAFLAR
İşbu Ön Bilgilendirme Formu aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmiştir.

A.      ; (bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)
B.    [Land Of Cosmetics Kimya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi] (bundan sonra “SATICI/SATICI” olarak anılacaktır)

ALICI
Adı, Soyadı, Unvanı    .  
Adres:    .  
    
Telefon:    
E-Posta  :    
SATICI
Ticaret Unvanı:    LAND OF COSMETICS KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Mersis No :    0608121072600001
Adres :    Maslak Mahallesi Dereboyu 2 Cad. Ata Center Apt. No: 15 B/125 Sarıyer/İstanbul
Kep Adresi :    […]
Telefon :    0850 255 0524
E-Posta :    info@nutrinewvit.com

İşbu Sözleşme’yi kabul etmekle ALICI, Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. Yukarıda bilgileri verilen ALICI ve SATICI birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.


2. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VEYA ÜRÜNLER’İN BİLGİLERİ
Ürün veya Ürünler’in temel tanımı ve nitelikleri’ne (konusunu, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait Web Sayfasında yer verilmektedir. Ürün’ün veya Ürünler’in temel nitelikleri, fiyatı, türü ve vergiler dahil satış bedeli aşağıdaki gibidir:

Ürün Açıklaması    
Adet
Peşin Fiyatı
Ara Toplam (KDV Dahil)
Toplam    TL

Ürün Özellikleriyle İlgili Açıklama


İlan edilen fiyatlar veya öneriler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen, promosyon kapsamında düzenlenen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
•    Sipariş Tarihi:  
•    Kargo Hariç Toplam Ürün Bedeli:  
•    Kargo Ücreti:   
•    Kargo Dahil Toplam Bedeli:  
•    Ödeme Şekli ve Planı:  
•    Teslimat Adresi:  
•    Teslim Edilecek Kişi:  
•    Teslimat Tarihi:  
•    Teslim Şekli:  
•    Fatura Adresi:  

ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, Sözleşme’ye konu Ürün’ün veya Ürünler’in temel nitelikleri, vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli, ifa yeri, ifa koşulları ve Ürün veya Ürünler ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusu dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Ürün veya Ürünler ile ilgili her türlü bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında Ürün veya Ürünler’i satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. ALICI’ya iletilen veya web sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır. Ürün bedeli ödendiği vakit bu Sözleşme kurulmuş ve ALICI, Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

3.    TAAHHÜTLER VE GEÇERLİLİK SÜRELERİ
3.1.    nutrinewvit.com web sayfasında (“Web Sayfası”) ilan edilen, SATICI tarafından gönderilen mail promosyonlarında belirtilen sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’e ilişkin belirtilen fiyatlar güncel satış fiyatıdır. Web Sayfası’nda ilan edilen, Web Sayfası tarafından gönderilen mail promosyonlarında belirtilen veya çağrı personellerince ifade edilen fiyatlar ve teklifler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerli olup, fiyat politikalarında ALICI’ya bildirmeksizin ve herhangi bir zaman kısıtlaması olmaksızın güncelleme yapma hakkına sahiptir.
3.2. SATICI, Taraflar’ın iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve Taraflar’ın borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler veya Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’in teslim etme ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde ALICI’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirecektir. Teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeler bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade edilecektir. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde Ürün veya Ürünler’in tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.    TESLİMAT VE BİLDİRİMLER
4.1. ALICI, SATICI ile paylaştığı bilgilerin doğruluğunu kabul eder. SATICI, ALICI’nın bildirmiş olduğu adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim etme yükümlülüğündedir. ALICI, ALICI’nın bilgileri yanlış girmesinden doğan zararlardan ve gecikmelerden SATICI’nın sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2. SATICI, Sözleşme konusu edimi eksiksiz, her türlü ayıptan arî olarak sunmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
4.3. ALICI, Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’in SATICI tarafından sunulması için işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’in bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın edim sunma yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.   SÖZLEŞME KONUSU HİZMETLERİN TESLİMATI
5.1.    MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ
Sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtilen Ürün veya Ürünler, ALICI'nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir. Teslim anında ALICI'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI'nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Her hangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.2.      TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
SATICI tarafından aksi kararlaştırılmadığı takdirde teslimat masrafları ALICI'ya aittir. Ürün’ün veya Ürünler’in teslimatı SATICI'nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. SATICI, sipariş konusu Ürün’ün veya Ürünler’in ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Ürün’ün veya Ürünler’in, ALICI tarafından sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder. Ürün’ün veya Ürünler’in SATICI tarafından kargoya verilmesinden sonra, ALICI tarafından teslim alınmasından önce ALICI tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden ALICI sorumludur. SATICI, ALICI tarafından gönderilecek, SATICI’nın ödemekle yükümlü olduğu kargo masraflarını geri çevirme hakkına sahiptir. Eğer SATICI tarafından bir kargo şirketi ile iadelere ilişkin bir protokol varsa ALICI ancak bu koşullara uymak şartıyla kargo masrafları SATICI’ya ait olmak üzere teslimat masraflarını ödemeksizin iade yapabilir.

5.3.    TESLİMATA İLİŞKİN SORUMLULUK
ALICI,  Ürün’e veya Ürünler’e ait temel özellikler, Ürün veya Ürünler’in vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. ALICI'nın, Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’i teslim almadan önce muayene etmeksizin tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Ürün’e veya Ürünler’i kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine “Hasar Tespit Tutanağı” hazırlatmalı ve bu konuda SATICI’yı bilgilendirmelidir. ALICI tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Ürün veya Ürünler’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün veya Ürünler’in sorumluluğu ve hasarlar ALICI'ya aittir. ALICI Teslimata ilişkin tüm taleplerini Kargo şirketine ileteceğini, bu hususta SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Birden çok Ürün veya Ürünler’in tek bir siparişte toplanmasında indirimin, promosyonun veya kargonun ücretsiz olacağı belirtilmiş ise, Ürün veya Ürünler’in birinin iade edilmesi halinde iade edilmeyen ürünün kargo bedeli veya promosyon oranı, indirim tutarı ALICI’dan tahsil edilir. SATICI’nın ilgili tutarları varsa ALICI’ya yapacağı iade ödemelerinden mahsup etme hakkı saklıdır.

6.    GENEL HÜKÜMLER
6.1. ALICI, SATICI’ya Web Sayfası’nda Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’in temel niteliklerini, SATICI’nın unvanı, MERSİS numarası, açık adresi, telefon numarası ve benzeri iletişim bilgileri, şikayetlerin iletilmesi için iletişim bilgileri, Ürün veya Ürünler’in tüm vergiler dahil toplam fiyatı, fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar bilgisi, ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgileri ile taahhütler ve SATICI’nın şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri, cayma hakkının şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgileri, cayma hakkının bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri, cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgileri, ödenmesi veya sağlanması gereken depozitoları ya da diğer mali teminatları, Tüketici Mahkemesi’ne veya Tüketici Hakem Heyeti’ne yapabileceklerine dair usul konusunda bilgi edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.2. ALICI'nın, Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’i teslim almadan önce muayene etmeksizin tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Ürün’e veya Ürünler’i kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. ALICI tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Ürün veya Ürünler’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.
6.3. Ürün veya Ürünler’in tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde ALICI’nın rızası hilafına yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI’ya iade etmek zorundadır.
6.4. ALICI’nın Web Sayfası’nı kullanırken veya sipariş oluştururken veri girişlerinde hata yapması halinde sipariş işlemi tamamlanamayacak ve Sözleşme ilişkisi kurulmayacaktır. Veri girişlerinde hata yapılması halinde, sistem siparişin tamamlanması için ALICI’yı yönlendirecektir. Sözleşme’nin kurulabilmesi için ALICI’ya ilişkin bilgilerin sisteme girilmesi, sepette en az bir ürün bulunması, Sözleşme şartlarının kabul edilmesi, Ödemenin yapılması gerekir. Bilgilerin hatalı ve/veya eksik olması durumunda Sözleşme kurulmayacaktır. Veri girişlerinde hata yapılması nedeniyle bir sorun ile karşılaşılması durumunda işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan iletişim adreslerine ulaşılması gerekmektedir. SATICI, sehven yapılan fiyat hataları ile sistem hatalarından, hacking saldırıları sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, içerik ve/veya fiyat hatalarından sorumlu değildir. ALICI, bu hatalara dayalı olarak SATICI‘dan hak iddiasında bulunamaz.

7.  CAYMA HAKKI
7.1. Tüketici sıfatına haiz ALICI, Mevzuat gereğince belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Sözleşme’ye konu Ürün veya Ürünler’in kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye tesliminden veya Sözleşme’nin akdedildiği tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin, Sözleşme şartları ile Ön Bilgilendirme Formu  şartları ile İptal, İade, Değişim ve Cayma Politikası’ndaki şartları sağlamak koşuluyla Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Kanunen aşağıdaki mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır:
•    Teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan mallar,
•    Teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,
•    Ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ürünler
7.2. Cayma hakkı sadece tüketici sıfatına haiz olan gerçek kişiler için geçerli olup, şirket adına yapılacak olan ticari ilişkilerde kullanılması mümkün değildir. Bu 14 (ondört) günlük süre, mal satışına ilişkin sözleşmelerde tüketicinin malı teslim aldığı günden, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Cayma hakkının kullanılması için ALICI, bu süre içinde Ürün veya Ürünler’i teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmış olmak, zarar veya yıpranmaya sebebiyet olmamak kaydıyla SATICI'ya aşağıda detayları belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla “Cayma Formu” nu göndererek bildirimde bulunmalıdır. ALICI’nın cayma bildiriminin SATICI'ya ulaşmasından sonra SATICI, bildirimin ulaştığına ilişkin teyit bilgisini ALICI ile paylaşacak ve bildirimin ulaşma tarihini takiben 14 (ondört) gün içinde cayma hakkına konu Ürün veya Ürünler de zarar, yıpranma veyahut kullanılma olmaması durumunda Ürün veya Ürünler’in bedelini ödeme şekline uygun bir şekilde ALICI'ya iade edecektir.

7.3. Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Ürün veya Ürünler’in kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa Ürün veya Ürünler ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Ürün veya Ürünler’in, SATICI'ya iade edilirken, Ürün veya Ürünler’in teslimi sırasında ALICI'ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da ALICI tarafından iade edilmesi gerekmektedir. ALICI'nın cayma bildirimine konu Ürün veya Ürünler’e ve fatura aslının ibrazı ile siparişi teslim aldığı kargo şirketi aracılığı ile kargo bedeli ödenmeksizin SATICI'ya iadesi gerekmektedir. SATICI, ALICI tarafından gönderilecek, SATICI, ALICI’nın ödemekle yükümlü olduğu kargo masraflarının kendisine yükletildiği bir gönderi ile karşılaşması durumunda Ürün veya Ürünler’i geri çevirme hakkına sahiptir.

7.4. Bedelin İadesi
Ürün veya Ürünler’in bedeli tahsil edilmiş ise mevzuata uygun cayma halleri ve Sözleşme fesihlerinde, Sözleşme şartlarına uygun koşulların sağlanması koşuluyla ödenen bedel 14 (on dört) gün içinde ALICI'ya iadesine ilişkin işlem yapılır. İade ALICI'nın Ürün bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır. Ürün veya Ürünler’in bedeli, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesini takiben aynı sürede ilgili bankaya iade edilir. Bedelin bankaya iadesi işleminin SATICI tarafından yapılmasından sonra ALICI hesaplarına aktarılması banka işlem süreci ile ilgili olup SATICI olası gecikmelerden dolayı sorumlu değildir. SATICI'nın iade edilecek bedel için, bu Sözleşme ve kanundan doğan mahsup ve indirim hakları saklıdır. Sözleşme'nin SATICI'nın edimini ifa etmemesinden ötürü ALICI tarafından feshedildiği hallere ilişkin ALICI kanuni hakları da saklı ve mevcuttur.

7.5. Kredi Kartına İade Prosedürü
ALICI'nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI'ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:
ALICI Ürün veya Ürünler’i kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI'ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya Ürün veya Ürünler’in bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI'nın kredi kartına iadesi durumunda, talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak kredi kartı hamilinin hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI'nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta bir iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

7.6. Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler
29188 sayılı ve 27/11/2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği M. 15 uyarınca aşağıdaki hallerde ALICI cayma hakkını kullanamaz.
a.    Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b.    Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c.    Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d.    Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
e.    Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
f.    Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
g.    Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
h.    Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
i.    Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
j.    Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.    
Ürün veya Ürünler’in yukarıda yer sayılan kategorilerden birine girmesi halinde cayma hakkı kullanılamayacaktır.

8. ÜRÜN VEYA ÜRÜNLER’İN ÖDENMESİ ve İADESİ
8.1. SATICI tarafından aksi öngörülmemesi halinde, ALICI, Ürün veya Ürünler sağlanmadan önce bedelini tamamen ödemiş olmalıdır. Peşin satışlarda Ürün veya Ürünler’in tesliminden önce toplam bedel SATICI'ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde SATICI, Sözleşme’yi tek taraflı olarak fesih edebilir, Ürün veya Ürünler’i sağlamaktan imtina edebilir. ALICI tarafından Ürün’ün veya Ürünler’in bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, mücbir sebep halleri gerçekleşirse SATICI Ürün’ün veya Ürünler’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. İade olan Ürün veya Ürünler de kuponlar, indirimler veya promosyonlar kullanmışsa bu bedeller iade Sipariş konusu Ürün’ün veya Ürünler’in teslimatına ilişkin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir. SATICI, ALICI’nın sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite ve fiyatta başka bir ürünü tedarik edebilir.

8.2 ALICI'nın satış bedelini, kredi kartı, taksit kart vb. ile ödediği hallerde, bu kartların sağladığı tüm imkanlar kartı çıkaran kuruluşça sağlanmış olan kredi ve/veya taksitli ödeme imkanları ile sınırlıdır. Bu nedenle, SATICI'nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği Ürün veya Ürünler’in satışları işbu Sözleşme'nin tarafları yönünden, peşin satış kabul edilir. SATICI'nın taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları saklıdır. ALICI'nın temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi uygulanır.

8.3. ALICI'nın Ürün veya Ürünler’e ilişkin ödemeyi bir bankaya ait ATM cihazından ya da şubesinden IBAN numarası belirlenemez şekilde “hesaba yatırma” şeklinde yapması durumunda, Ürün veya Ürünler’in bedelinin işbu Sözleşme uyarınca ALICI'ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde SATICI'ya bildireceğini ve SATICI tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

9. MÜCBİR SEBEPLER
9.1. SATICI’nın kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve SATICI’nın işbu Sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile; savaş, iç savaş, terör eylemleri, sokağa çıkma yasakları, devlet kısıtlamaları, deprem, yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi, siber saldırılar, küresel elektrik kesintileri, hastalıklar ve salgınlar, çekirge ve sair hayvan istilaları, meteor veya gezegen çarpışmaları, uzaylı saldırıları, mücbir sebep olarak değerlendirilecektir.
9.2. SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve / veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
9.3. SATICI mücbir sebepler nedeniyle yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde işbu Sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecektir. Ancak SATICI’nın fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

10- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Sözleşme ilişkisi kapsamında SATICI, ALICI’ya ilişkin kişisel verileri; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere, Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde hem sözleşme ilişkisine hem kanuna hem de Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına Yönelik Aydınlatma Metni’ne dayanarak ALICI’dan almış olduğu açık rıza ile hukuka uygun olarak işlemektedir. ALICI, kişisel verilerinin SATICI tarafından işlenmesine ve üçüncü kişilerle paylaşılmasına açık bir rıza ile muvafakat vermiştir.

11. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. ŞİKAYET VE BAŞVURULAR
ALICI, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:
Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda, büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 7 bin 550 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri, büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 7 bin 550 ile 11 bin 330 lira arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri ve büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 11 bin 330 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevlidir.

13. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve çıkan ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme'den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde, İstanbul  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


SATICI    ALICI
LAND OF COSMETICS KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
[UNVAN]